יום ש', ז’ בטבת תשע”ט
דף הבית דבר המנהל דבר הרב חוזרים להורים מרחבי כיתות חדר מורים יצירת קשר

הנושא התנהגות מצופה אמצעי אכיפה הגעה בתחילת יום ויציאה בסוף חום v שערי בית הספר יפתחו בשעה 7:30. תורנות מורים תחל בשעה 7:45. v שער ביה"ס יסגר בשעה 8:00 בבוקר ויפתח בשעה 8:15 ובשעה 8:30 v בסיום הלימודים יש לצאת משטח ביה"ס. תלמידי א-ב הממתינים לאחיהם – ההמתנה תתאפשר אך ורק בשטח האמפי. תלמיד שיאחר, ירשם בסמארט סקול. תלמיד שיאחר 3 פעמים – הוריו יוזמנו לשיחה. תלמיד שאושר לו להמתין לאחיו ולא ימצא בשטח האמפי, או יהיה מעורב באלימות – תימנע ממנו האפשרות להמשיך ולהמתין בשטח ביה"ס. תלבושת אחידה וצניעות v יש להגיע בתלבושת אחידה (חולצה לביה"ס בגווני הכחול, כתום, ורוד, שחור, ירוק וסגול עם סמל ביה"ס) ושרוול באורך חצי זרוע, חולצה לבנה בטקסים. v יש להגיע בלבוש ותספורת ההולמים את רוח ביה"ס "הצנע לכת עם ה' אלוקיך" בנות: חצאית באורך הברך ומטה. בנים: כיפה, ציצית ותספורת הולמת-שיער באורך אחיד רישום בסמארט סקול+ זימון הורים + מניעת כניסה לשיעור, קביעת מקום חלופי ודרישה להשלמת חומר לימודי. בכל מקרה של הגעה ללא תלבושת, ו\או לבוש או תספורת בלתי הולמים- זימון הורה לתקן את המעוות. במקום שאין שיפור-השעיה קבלת המורה בכיתה v יש לקבל את פני המורה בקימה. מקרה 1: שיחת בירור עם התלמיד. מקרה 2: יידוע ההורים בכתב ו/או בע"פ. במקרים חוזרים הערה בהתנהגות בתעודה. התנהגות בזמן השיעור וההפסקה (תלמידאות) v יש לשבת במקום שנקבע ע"י המורה. v יש להביא את הציוד הנדרש לשיעור. v יש להקשיב בזמן הלמידה ולהוראות צוות ביה"ס. v יש להשתתף בשיחה ובדיון ברשות ובאופן מכובד. v יש למלא את המטלות הניתנות בשיעור. מקרה 1: רישום בסמארט סקול + שיחת בירור עם התלמיד. מקרה 2: רישום בסמארט סקול + יידוע ההורים בכתב ובע"פ. מקרה 3: במקרים חוזרים העברה לכיתה מקבילה. במקרים חוזרים של התפרצויות והפרעות- תוכנית טיפולית- קורס קל"א. v יש להישמע ולציית למורה התורן, למשכיני השלום ולסיירת הביטחון. v אין לרוץ במסדרונות ביה"ס. מקרה 1: שיחת בירור עם התלמיד. מקרה 2: יידוע ההורים בכתב או בע"פ. מקרה 3: העברה לתוכנית טיפולית ע"י מנהל אח"מ. שימוש בטכנולוגיה אישית בזמן הלימודים (טלפונים ניידים, מצלמות, אייפוד) v יש להשאיר כל מכשיר טכנולוגי בתיק במצב כבוי לאורך כל יום הלימודים ובשטח בית הספר. v ביה"ס לא מאפשר פתיחת קבוצות וואטס אפ לתלמידים מפאת המתחים החברתיים. מומלץ לא להביא כלל מכשירים ניידים לביה"ס. ביה"ס אינו אחראי לנזק, אובדן או גניבה. הפקדת המכשיר במזכירות בית הספר והחזרתו בסוף יום הלימודים לידי אחד ההורים. שמירה על סביבה והגיינה v יש להקפיד על סביבת למידה נקייה ומסודרת. v יש לשמור על רכוש בית הספר וסביבתו. v יש להקפיד על ניקיון השירותים בזמן השימוש. עשייה מתקנת + יידוע ההורים. במקרה של נזק, הטלת תשלום או שווה ערך לתשלום. במקרים חוזרים הערת התנהגות בתעודה. התנהגות והשתתפות בטקסים ובפעילויות בית ספריות. v השתתפות בטקסים ובפעילות בית ספרית הינה חובה (למעט סיבות מוצדקות). יש להגיע בחולצה לבנה. מקרה 1: שיחה עם התלמיד / הורים. מקרה 2: דרישה לביצוע מטלה הקשורה לנושא. v כללי ההתנהגות בפעילויות אלו מחייבים ויש להקפיד עליהם. התניית השתתפות בסיור/טיול עתידי בליווי מבוגר. נוכחות ועמידה בזמנים חובה- בדיקת נוכחות בכל שיעור ע"י המורה ודיווח למזכירות ביה"ס v יש להגיע בזמן לכיתה ולהיכנס בזמן לשיעור(מיד בתום ההפסקה). מקרה 1: רישום בסמארט סקול. מקרה 2: יידוע ההורים. מקרה 3: דרישה להשלמת שעת ההיעדרות בפעילות למען ביה"ס. לשיקול דעת הצוות החינוכי: במקרים חוזרים ביקור בית או/ו פנייה לקב"ס. v יש להיות נוכחים במהלך כל השיעורים ולא לעזוב את שטח ביה"ס ללא קבלת אישור. איסור שוטטות בתוך ביה"ס v יש להימנע משוטטות בתוך ביה"ס במהלך יום הלימודים. v אין להביא שום סוג של כדור לביה"ס. אלימות פיזית (בעיטה, נשיכה, דחיפה, צביטה, סטירה, מכה, חרם, איום, סחיטה, השפלה...) v הפעלת כוח פיזי או התנהגות בריונית כלפי הזולת הינם קווים אדומים, שהם בל יעבור. תיעוד האירוע, אין פשרות! כל המשתמש בכוח פיזי יורחק מבית הספר לטווח שבין 1-2 ימים. (השעיה טיפולית הכוללת משימה ועבודה בבית) במקרים חוזרים, השתתפות בקורס קל"א. אלימות מילולית (חרם,איום, לעג, פגיעה בכבוד המורים, שפה גסה, הפצת שמועות באינטרנט או במכשירים ניידים) "מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך" v כולנו משפחה!! יש להשתמש בכבוד ולשון נקייה כלפי מורים ותלמידים כאחד. מקרה 1: תיעוד האירוע, שיחת בירור + אזהרה + יידוע ההורים. מקרה 2: השעיה והגשת עבודה חינוכית. מקרה 3: השתתפות בקורס קל"א. תקנון בית הספר תשעח (1).pdf