יום ו', ו’ בטבת תשע”ט
דף הבית דבר המנהל דבר הרב חוזרים להורים מרחבי כיתות חדר מורים יצירת קשר

בס"ד רה"ש התשע"ט תלמידים אהובים ,מורים והורים יקרים! ה' עימכם וברוכים תהיו! ברגשות חיל ורעדה בבואי אל הקודש, לעסוק במלאכת החינוך, מספר מילים מלב אוהב ומכיל- "אין אדם למד , אלא במקום שליבו חפץ" (מסכת עבודה זרה). לאחר שנה מאוד מורכבת ולא פשוטה ,עת נבנתה הקומה השלישית השנה ב"ה, הרחיב ה' גבולנו במשכננו החדש והמפואר עם תוספת הקומה השלישית – בעזר ה' נכנס אלי'ה מיד לאחר החגים , ע"מ להכיל את כולם ברווח ובנחת ,בנועם כדי להרחיב דעתנו. כמאמר חז"ל: "דירה נאה כלים נאים ואישה נאה מרחיבין דעתו של אדם.." בשנה זו בה בי"ס ממשיך לצמוח וב"ה אנו מונים כ 940 תלמידים כ"י, החיוך הראשון של הבוקר-המתחיל את היום כשהוא מופיע על השפתיים-צריך מיד להושיט ידיים, לתפוס אותו לבולעו, כך שכל היום הוא ישאר בבטן, בזיכרון ילווה אותנו כמלאך קטן הרוצה להיטיב עמנו, יצוץ ויפרוץ מתוך עינינו ,אל כל הנקרא בדרכינו במהלך היום. וראו זה פלא מיד יחזור אלינו כמראה הנשקפת בחדרנו. ברור לכולנו שבדרך של שיתוף פעולה מלא, השקעה מיטבית ומוטיבצי'ה גבוהה נוכל להגשים את כל חלומותינו ויעדינו. חשוב שיחד עם ההשקעה בלימודים נדע להתמיד גם בערכים המודגשים בביה"ס וכן נדע לשמור על המבנה והציוד בו. נזרום עם הרוח (חזון, תקנון,נהלי בי"ס והקוד האתי)המנשבת בו, נתרום ליצירת ייחודיות בי"ס ההולכת ומתגבשת כבי"ס -"חוקר ויוצר".נתעדכן דרך אתר בי"ס ועמוד הפייסבוק שלו. נשמור על קשר רציף ונכון עם מחנכת הכיתה והמורים המקצועיים. נגיע בשמחה ונשוב הבייתה בשמחה. חשוב להעלות על נס את שת"פ המצויין עם הנהגת ההורים והעומד בראשה מר שי ססי. הראי'ה המשותפת לטובת התלמידים -היא הכח המניע והמשאב העצום שחובר יחד לעשי'ה פורי'ה ומהנה-בהזדמנות זו תודה וישר כח על הרתמות ללא דופי ובכל פנאי. יהי רצון שימלא ה' הטוב את משאלות ליבנו לטובה ולברכה ויצלח לימודנו והישגינו וישכין שלום ,אהבה ואחווה בנותינו. אוהבכם ומוקירכם-מאיר אמויאל בס"ד לק"י בינ"ו תפילת מנהל ביה"ס במלא הצניעות והענווה-אבינו שבשמים אב הרחמים השוכן במרומים עפר אני לרגליך. גלוי וידוע לפניך, שלא על דעתי עמדתי לשרת עם קדושיך לחנך, להורות ולנהל. ידעתי מיעוט ערכי מך שבערכין, לא ביקשתי נפלאות ממני, אך כך חינכוני הורי היקרים והאהובים. כך גילגלת כל הגילגולים וסיבבת כל הסיבות, הקמות מעפר דל ותעש אותי לשרת בקודש, לחנך, להורות וללמד ילדי עמך ישראל ועל הכל יתברך שמך לעד בפי כל. אך רעדה אחזתני , יראה ורעד יבא בי, על הסכנה הנוראה העומדת על-פי תהום הפעור לנגדי. ובראות נפשי לקטלא נפיק, כי בער אני ולא אדע. על-כן זחלתי ואירא ,אנה אפנה לעזרה ואנה אברח, מי אנוכי כי אדע למלא שליחותך-אבל בטחתי ברוב חסדיך וברחמיך הרבים ומפיל תחינתי לפניך. וידעתי כי לא תבישני- כי לתקן שלחוני ולא לקלקל, כי אתה שומע תפילה אליך כל בשר יבואו ותצרף מחשבתי הטובה דרך כלל למעשה. אנא ה' אלוקי הרוחות ושומע התחינות ,חוס ורחם על כל יושבי כסאות ההוראה, המלמדים, הגננות, המורים ,המפקחים והמנהלים-ובפרט אני עבדך בן אמתך- מאיר –יצחק בן חנה אמויאל הי"ו ויוסף ז"ל, רחם עלי ותן לי לב שומע ודעת להבין, ללמד ולחנך את ילדיך ישראל, חנני חכמה, בינה ,דעת והשכל שלא אכשל ואומר :"על אסור מותר ולא על מותר אסור". שאצליח להגיע לליבותיהם ולהעביר את אש-לפיד תורתך הקדושה. שאדע להנחיל להם את ערכי היהדות, אהבת הזולת, כיבוד הורים, דבקות במצוות, אהבת הבורא ,אהבת עם ישראל ,ארץ ישראל ותורת ישראל, לממש יכולותיהם ורצונם הטוב. תן בליבי תבונה להבין את קשיי המורים, לענות על צורכיהם ולמלא מבוקשם על-מנת שיהיו פנויים ללמד מתוך אהבה ומסירות. תן בליבי חכמה להתנהל נכון וביושר מול רשויות הממשלה והעיר ,פתח לב ההורים של ילדיך הקדושים, הטהורים והאהובים, להעריך את העשי'ה החינוכית ,להיות שותפים מלאים ושגרירים נאמנים. אנא, ה' תן בכוחי להרביץ תורה ולהאדירה ושיהא שם-שמים מתקדש על-ידי ותהא סמכותנו מוטלת על התלמידים ואהבתינו חקוקה בליבותיהם, שאתרחק מן הגאווה ,הכעס ,הקפדנות, החנפנות, הכבוד ,האטימות והבטלה .תאזרנו חיל לסבול את קושי עורף עמך וכתוב לחיים טובים את כל בני בריתך, שלח להם בריאות איתנה ובשרם בשורות טובות ישועות ונחמות. שלח את משיח בן דוד עבדך ובנה בית המקדש במהרה בימינו אכי"ר. אנא, אלי- "גל עיני ואביטה ,נפלאות מתורתך". "לישועתך קויתי ה', לפורקנך סברית ה'".