בית ספר מעלות משולם רחובות

בית ספר מעלות משולם רחובות

ברוכים הבאים!

הודעות חשובות

תרגול למידה מרחוק בשעת חירום - חשוב מאוד

קבלת שבת

נוהל כניסה לביה"ס - חשוב מאוד!!

נהלי קיום מסיבות פרטיות

מכתב להורים בדבר השבת וצניעות

מכתב להורים אחריות מורים והורים בהפסקות

אגרת להורים - לשון הרע והוצאת שם רע

תוכנית קרן קרב לשנת התשע"ט - תשלומים

לוז צילצולים והפסקות התשע"ט

רשימת ספרי הלימוד לשנה"ל התשע"ט

אמירים

בינגו

פורטל"מ

כל מה שקרה אצלנו..

מאגר תמונות תשעה

מאגר תמונות תשעד

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA